dr Jolanta Sikorska diagnostyka obrazowa w ortopedii home »

Publikacje
Sikorska J. Anatomy of CNS. Congenital anomalies of brain and spine. In \"Progress in Neuroradiology\" ( \"Postępy w Neuroradiologii\") red. Walecki J., Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Wydział Nauk Medycznych PAN, Warsaw, 2007
Sikorska J. Walecki J. : Shoulder instability in MRI ( Niestabilność stawu ramiennego w badaniu MR), Scheringowka - Schering Diagnostic Magazine for specialists, 2007, 2 (31), 8-11
Sicińska J, Rakowska A., Czuwała Ladkowska J., Mroz A., Lipieński M., Nasierowska-Guttmeyer A., Sikorska J. et al.: Cylindroma transforming into basal cell carcinoma in a patent with Brooke-Spiegler syndrome. J Dermatol Case Rep, 2007 1.1002
Sikorska J. translation; Michael Brant-Zawadzki: Spine. Pocket Radiologist. Medical
Walecki J. Sikorska J., Andziak P., Nowicki M., Fumanek M.I., et.al.: Przydatność badania perfuzyjnego TK (p-TK) w ocenie przepływu mózgowego i autoregulacji u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej przed i po zabiegu operacyjnym lub stentowaniem - doniesienie wstępne. ( The usefulness of perfusion CT ( p-CT) in the assessment of brain perfusion and autoregulation in patients with carotid stenosis before and after surgery or stenting: a preliminary report. Polish Jourmal of Radiology, 2005, 70 (1); 35-47
powrót »