dr Jolanta Sikorska diagnostyka obrazowa w ortopedii home »

Edukacja podyplomowa, szkolenia i praktyki
USG stawów kończyna dolna- poziom średniozaawansowany, CEDUS, Ciechocinek, 17-21.11.2010, CME 28
Kurs USG w Ortopedii- poziom podstawowy, CEDUS, Ciechocinek, 10-12.09.2010, 18 CME
Kurs specjalizacyjny ARTROSKOPIA BARKU, Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii C.M.K.P., 15 - 16.10.2009
Konferencja pt.:Współczesne zagadnienia diagnostyki obrazowej układu mięśniowo- szkieletowego, Warszawa, 25- 26.09.2009, CME 12
ESOR Galen Advanced Course Musculoskeletal Cross- sectional Imaging, Kraków, 4-5.09.2009, CME 9
European Congress of Radiology, Wiedeń, 7- 11.03. 2008, CME 10
Ochrona radiologiczna pacjenta- dawki, metodyka, wymagania. Kurs doskonalący zakończony egzaminem, CMKP 22.09-26.09.2008, CME 40
powrót »