dr Jolanta Sikorska diagnostyka obrazowa w ortopedii home »

Opracowania i prezentacje
Sikorska J., Walecki J., Fiszer U.: Porównanie przydatności szybkich sekwencji SE i FLAIR w diagnostyce zmian niedokrwiennych i chorych z przemijającymi i odwracalnymi zespołami neurologicznymi. III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój 1999
Sikorska J., Walecki J. , E.Jurkiewicz et al.: MR evaluation of ischemic lesions in patients with transient ischemic attacks and reversible neurological deficits: a comparison of FSE T2 with fast FLAIR imaging. MA GMA 1999, 8 ( 1 ): 126- 127
Sikorska J., Walecki J., Jurkiewicz E. et al.: The Diagnostic value of Fluid- Attenuated Inversion- Recovery MR ( FLAIR ) in patients with cerebrovascular disease. Neuroradiology, 1998, supp1, 40; 103
Chrzanowska K., Bekiesińska-Figatowska M., Sikorska J., Walecki J. i wsp.: Central nervous system anomalies in Nijmegen breakage syndrome- clinical and cranial MRI findings. Eurp.J.Human Genetics1998, suppl 1, 6; 48-49
Bekiesińska-Figatowska M., Sikorska J., Walecki J., Chrzanowska K.: Cranial MRI in Nijmegen Syndrome. Proc.ISMRM, 1998, vol.2; 1360, Sydney, 18- 24.04.1998
Sikorska J., Bekiesińska-Figatowska M., Walecki J., Chrzanowska K.: Nijmegen Breakage Syndrome: cranial MRI findings. 35th Congress of European Society of Pediatric Radiology, Rodos, 18- 23.05.1998
powrót »