dr Jolanta Sikorska diagnostyka obrazowa w ortopedii home »

Opracowania i prezentacje
Sikorska J., Walecki J., Gawlikowska D., Staszkiewicz W.: Clinical usefulness of dynamic CT brain perfusion imaging using iodinated contrast agents in patients with carotid stenosis. Neuroradiology 2001, 43 ( 1 ): 45
Nowicki M.I., Sikorska J., Kordecki . et al.: 3D angio- CT: a useful tool in selection of methods for treatment of intracranial aneurysms. Neuroadiology 2001, 43 ( 1): 63
Sikorska J., Walecki J.: Value of MRI for the detection of ischemic lesions in patients with TIA and RIND: A comparison of FSE T2 with fast FLAIR imaging. European Radiology 2000, 110, 10 ( 1 ), 2; 1210- 211
Sikorska J.: Sekwencja FLAIR w diagnostyce zmian niedokrwiennych mózgowia. W \"Diagnostyka neuroradiologiczna zmian niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego\", Polska Szkoła Neuroradiologii 1999, supl. 34- 39
Sikorska J., Walecki J. et al.: A comparison of the sensitivity of FSE T2w and fast FLAIR imaging in detection ischemic lesions in patients with transient and reversible neurological deficits. Neuroradiology 1999, 41 ( 1 ); 104- 105
Sikorska J., Walecki J., Żabicka M.: Obraz prawidłowych struktur wewnątrzczaszkowych w sekwencji FLAIR: pułapki diagnostyczne. III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój 1999
powrót »